Certyfikat zasadzenia

NOWEGO DRZEWA

dla

Wytwórnia Octu i Majonezu

"OCETIX"

Sp. z o.o.