OCETIX Wytwórnia
Octu i Majonezu

jest od ponad 60 lat
producentem znanych
z doskonałej jakości
produktów: majonezu,
musztardy, octu
i innych wyrobów.

więcej

 

Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX” Sp. z o.o. mając na uwadze dobrostan zwierząt oraz jakość używanych surowców podjęła decyzję o rezygnacji z używania jaj pochodzących z chowu klatkowego do 2025 roku.

 

Przyjmuje się,
że pierwszy
wyrób majonezu
na sprzedaż miał miejsce w roku 1905
w Nowym Jorku

 

 

 

 

więcej

 

Oświadczamy, że wszystkie wyroby znajdujące się w naszej ofercie to PRODUKTY BEZGLUTENOWE.

Zgodnie z naszą wiedzą oraz deklaracjami dostawców:
używane surowce i dodatki nie są substancjami lub produktami powodującymi alergie lub reakcje nietolerancji wymienionymi w pkt1.załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…). tzn.:
- nie są zbożami zawierającymi gluten ( pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe) i produktami pochodnymi i nie zawierają w/w.

Wyniki badań naszych wyrobów potwierdzają, że są to PRODUKTY BEZGLUTENOWE zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 41/2009 dotyczącym składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu.

 

POWRÓT